Hatert 2.0

In 2008 wees toenmalig minister Vogelaar de wijk Hatert aan als één van de 40 krachtwijken. Corporaties, gemeente en bewoners waren al bezig met wijkvernieuwing,  de extra gelden zorgden voor een grote impuls. Nu het 2016 is, komen we in de laatste fase van wijkaanpak. GroenLinks heeft  in de periode verschillende keren de wijk bezocht en heeft de projecten en initiatieven van dicht bij bekeken. 

Er zijn veel goede zaken gebeurd zoals investeringen in de openbare ruimte, en bewonersondersteuning bij het vinden van werk of aanpakken van schulden. Jongeren kregen veel aandacht en de ondernemers zorgden ervoor dat  mensen uit  andere wijken naar Hatert komen voor hun dagelijkse boodschappen. Fractielid Kammi Falihi: “ Hatert is geen aandachtswijk meer maar een wijk in ontwikkeling, dat betekent dat we verder gaan met de kansen en mogelijkheden die Hatert biedt. “