Wat zijn de gevolgen van de sluiting van het Slachthuis voor werkgelegenheid en economie? Wat is er gebeurd met 25 miljoen aan gemeenschapsgeld?

Vandaag werd bekend dat vleesverwerker Hilckmann en het slachthuis Nijmegen van plan zijn te stoppen en al hun werknemers zullen ontslaan. Op 15 juli 2015 maakte de gemeente Nijmegen nog bekend dat er een akkoord was bereikt over de verhuizing van Slachthuis Nijmegen naar de gemeente Cuijk zodat de werkgelegenheid van zo’n 460 mensen in de regio behouden zou blijven. Met deze verhuizing was ruim 25 miljoen euro gemeenschapsgeld gemoeid. 

GroenLinks-gemeenteraadslid Noël Vergunst: “Voor de werknemers en de bedrijven is dit natuurlijk een ramp. Het heeft voor de gemeente Nijmegen echter ook financiële gevolgen. Wat is er met het geld gebeurd? Wat gaat en kan de gemeente doen om het geld terug te vragen.” Hierover stelden de fracties van GroenLinks, PvdA, Stadspartij DNF, SP en VSP vragen aan het college.