Jaarwisseling moet veiliger voor mens en dier

Vuurwerk afsteken is voor veel een feest. Maar voor veel mensen, vooral ouderen en jonge kinderen, is het ook een bron van overlast. Net zoals dieren schrikken van al het geknal. Op initiatief van GroenLinks en andere partijen wordt dit jaar gekeken of er een centrale vuurwerkshow gehouden kan worden in onze stad. 

Fractievoorzitter Pepijn Boekhorst: “we hopen dat hierdoor de jaarwisseling veiliger en  feestelijker wordt. Iedereen kent de beelden van de prachtige skyline van Rotterdam. Met zo’n show op één plek in Nijmegen, neemt de overlast en schade in de wijken hopelijk af. Dat willen we komend jaar graag onderzoeken.” Een raadsmeerderheid riep verder op dat er meer aandacht en inzet van politie en gemeente moet zijn voor de aanpak van het bezit en afsteken van illegaal vuurwerk.