Veilige opvang voor LHBT vluchtelingen

Raadslid Cilia Daemen stelde woensdag vragen aan het college over homoseksuele vluchtelingen op Heumensoord die gepest en bedreigd worden. Deze signalen bereikten ons de afgelopen weken via diverse bewoners en organisaties zoals het COC. 

Daemen: “We vinden allemaal dat de LHBT vluchtelingen veilig moeten zijn en we vinden allemaal dat de daders gestraft moeten worden. De vraag is wat daarvoor de beste werkende oplossing is.” 

Het COC en de gemeentelijke adviescommissie LHBT-beleid willen graag een safehouse oprichten buiten Heumensoord, maar het college wijst een dergelijke voorziening voorlopig af en schrijft dat zij voor een aanpak kiezen waarbij daders hard worden aangepakt. Als GroenLinks willen we verder gaan dan het alleen repressief bestrijden van deze pesterijen. We moeten aan de slag hoe we in Nijmegen alle vluchtelingen, ongeacht hun geaardheid,  een veilige opvang kunnen bieden.  Wij begrijpen namelijk van het COC dat deze vluchtelingen zo’n dreigende anti-LHBT sfeer ervaren dat ze geen aangifte durven te doen bij de politie.

In het antwoord op de vragen gaven wethouder Frings en burgemeester Bruls aan dat er inderdaad nog steeds geen officiële meldingen binnen zijn gekomen bij de gemeente, de politie of het COA. Zij riepen dan ook vooral op om met de COC ondersteuningsgroep en andere vrijwilligers ervoor te zorgen dat de vluchtelingen om wie het gaat ook echt gaan melden. Zodra het concreet wordt, kan de gemeente namelijk voor individuele gevallen een passende plek zoeken.

De GroenLinks fractie steunt deze oproep en hoopt gauw met het COC en andere vrijwilligers in gesprek te gaan over de manier waarop dit gestimuleerd kan worden. Zij hopen dat dit de komende weken gaat leiden tot concrete acties voor de circa 10 vluchtelingen waar het om gaat.

Omroep Gelderland interviewde Cilia Daemen nav haar vragen, via bijgaande link kun je het gesprek naluisteren:

https://soundcloud.com/omroepgld/burgemeester-nijmegen-wil-aangiftes-van-pesterijen-heumensoord