Stand van zaken TSN-thuiszorg

De huishoudelijke hulp is belangrijk voor mensen. Thuiszorg kan vroegtijdig problemen signaleren zoals eenzaamheid. Daarom kiest de gemeente Nijmegen ervoor om niet te bezuinigen op huishoudelijke hulp. Een bewuste keuze van GroenLinks en de andere coalitiepartijen. 

Het was dan ook schrikken toen begin december de grootste thuiszorgorganisatie in Nederland, TSN, uitstel van betaling aanvroeg. In onze stad ontvangen ongeveer 1000 bewoners huishoudelijke hulp/thuiszorg van TSN. En er werken zo’n 150 personeelsleden. De verliezen van de organisatie zijn te hoog zodat zij de rekeningen van schuldeisers niet meer kan betalen. Volgt een faillissement? Wethouder Bert Frings heeft duidelijke prioriteiten: als eerste er voor zorgen dat de zorg voor mensen gewoon doorgaat, wat er ook gebeurt. Dat betekent dan ook dat achter de schermen alle scenario’s zijn doordacht, brieven klaarliggen en met overige aanbieders is gesproken over overname van zorg/personeel. Als, bij wijze van spreken  morgen het failliet wordt uitgesproken, kunnen wij overmorgen schakelen om de zorg te laten doorlopen.

Een tweede zorg is natuurlijk het behoud van de werkgelegenheid. Immers, Nijmegen is dankzij ons coalitieakkoord een van de weinige gemeentes die niet bezuinigt op de huishoudelijke hulp. Wij vangen de korting uit Den Haag van 32% uit eigen middelen op. Enerzijds omdat wij vinden dat thuiszorgmedewerkers onze oren en ogen zijn voor de noden en behoeften van, vooral oudere, burgers. En die willen wij niet kwijt. Ten tweede willen wij in onze stad werk voor mensen met een lage opleiding niet zo maar laten verdwijnen. Want dat gebeurt al veel te vaak. Gelukkig is de surseance van betaling verlegt tot het einde van het jaar en hoeven waarschijnlijk niet al tijdens de feestdagen in actie te komen. Wat ons betreft staat de thuiszorg als een huis in Nijmegen.