Nijmegen blijft aantrekkelijk door goed cultureel klimaat

GroenLinks vindt cultuur belangrijk voor Nijmegen. Raadslid Noël Vergunst: “kunst en cultuur verbindt mensen in de stad en het maakt ons aantrekkelijk om te wonen en te werken. Met de nieuwbouw van poppodium Doornroosje staan we definitief goed op de kaart.” Afgelopen weken sprak de gemeenteraad over de gemeentelijke bijdragen aan de Lindenberg, LUX, bibliotheek, Schouwburg/ Vereeniging en Doornroosje. 

Deze instellingen hebben in korte tijd een flinke ontwikkeling doorgemaakt. Ze zijn opener geworden naar de stad en werken meer en beter samen. GroenLinks ondersteunde daarom van harte het voorstel om deze instellingen voor vier jaar vanuit te gemeente te blijven steunen.

De cultuurvisie is nu verlengd tot en met 2019. Onze fractie is altijd kritisch geweest over de cultuurvisie omdat het gevaar bestond dat de grote instellingen te veel centraal zouden staan en dat er onvoldoende ruimte zou zijn voor vernieuwing en experiment van kleinere initiatieven. Uit gesprekken die onze raadsleden Cilia Daemen en Noël Vergunst voerden met alle culturele instellingen, blijkt dit gelukkig mee te vallen. In de gemeenteraad stelde GroenLinks voor om in 2016 de opbrengsten van de samenwerking tussen de instellingen beter in beeld te brengen en duidelijker te maken wat de gemeente van hen verwacht. Dit voorstel werd unaniem aangenomen door de raad.

De beide raadsleden presenteerden onlangs op een thema-avond over cultuur hun belangrijkste bevindingen van alle gesprekken met het culturele veld. Je leest alles over de staat van cultuur in het verslag van deze avond: http://www.nijmegencultuurstad.nl/nieuws/de-staat-van-cultuur-nijmegen