Nijmegen gaat experimenteren met participatiewet

Woensdagavond stemde de Nijmeegse gemeenteraad in met het voorstel van GroenLinks voor een lokaal experiment geïnspireerd op het basisinkomen. GroenLinks vindt het huidige systeem onvriendelijk en ingewikkeld en stelt dat het torenhoge uitvoeringslasten als gevolg heeft. 

In de aangenomen motie vraagt de fractie het stadsbestuur om een experiment uit te denken en een lobby op te starten richting het ministerie van Sociale Zaken.

“Het idee is een groep mensen die geheel of gedeeltelijk een uitkering hebben deze nu te geven zonder de bijbehorende bureaucratie en verplichtingen van het huidige stelsel zoals de tegenprestatie,” vertelt raadslid April Ranshuijsen. “Door uit te gaan van wat mensen zelf kunnen en willen en overbodige regels af te schaffen, denken wij dat mantelzorg, vrijwilligerswerk en het vinden van betaald werk makkelijker worden dan in het huidige stelsel dat onvriendelijk, ingewikkeld en bureaucratisch is.”

Met het voorstel wilt GroenLinks niet alleen onderzoeken of het welzijn van mensen omhoog gaat, ook denkt de fractie dat de gemeente er financieel baat bij heeft. “In de begroting van de gemeente Nijmegen voor 2016 staat dat de gemeentelijke uitvoeringskosten op het gebied van Inkomen en Armoedebestrijding 18,5 miljoen euro op jaarbasis bedraagt. Op een totaalbedrag van 144,5 miljoen dat omgaat binnen dit thema, is dat te veel,” stelt raadslid Lisa Westerveld. “We moeten toe naar een stelsel waarbij zo min mogelijk geld blijft hangen bij uitvoeringsinstanties en zoveel mogelijk terecht komt bij mensen die het nodig hebben.”

Enkele weken geleden gaf de Tweede Kamer staatssecretaris Klijnsma van Sociale Zaken de opdracht om gemeenten die willen experimenteren de ruimte te geven. “GroenLinks is erg blij dat Nijmegen aan de slag gaat om de situatie voor mensen zonder werk beter te maken. Dat past een sociale en vooruitstrevende stad als Nijmegen.”