Update voorstel ' Experimenteer met vertrouwen’

Jammer genoeg is ons voorstel ‘Experimenteer met vertrouwen ’ dat als doel heeft om met minder regels, dwang en dreiging mensen een kans te bieden om aan betaald werk te komen en/of te participeren,  tijdens de Politieke avond 21 oktober niet inhoudelijk behandeld omdat een aantal partijen aangaven meer tijd nodig te hebben voor voorbereiding

Wel hebben we ter plekke een motie geschreven waarin het verzoek wordt gedaan om zsm aan te sluiten bij initiatieven van andere gemeenten en in gesprek met het ministerie van Sociale Zaken te gaan. Deze motie is aangenomen, dus dat betekent dat we alweer een stap vooruit zijn gekomen.

De motie wordt nu tijdens de politieke avond van woensdag 11 november inhoudelijk behandeld, dit staat gepland tussen 19-20u. Hier staat de agenda: http://nijmegen.notudoc.nl/cgi-bin/meeting.cgi/action=view/id=2964 Diezelfde avond gaan we stemmen over het voorstel. Voor het geval mensen willen inspreken of aanwezig willen zijn, dat kan uiteraard en wordt op prijs gesteld.

Kun je niet naar het gemeentehuis komen, maar wil je de bespreking via het internet volgen? Dat kan via deze link: http://nijmegen.raadsinformatie.nl/

De reportage over het basisinkomen van Campus in Beeld is inmiddels klaar en te zien via https://www.youtube.com/watch?v=ZseNEjIY5Wg&feature=youtu.be