Ruimte voor cultuur

In het coalitieakkoord was al aangekondigd dat in deze collegeperiode nieuw atelierbeleid wordt geschreven. GroenLinks vindt het belangrijk dat Nijmegen een dynamische stad is en blijft en daarom geven we cultuur graag de ruimte.

Behoud van atelierruimte voor kunst en creativiteit voor zowel jonge als gevestigde kunstenaars hoort daarbij volgens raadslid Cilia Daemen. Ze vroeg in het debat aandacht voor spreiding: “we willen ateliers in allerlei wijken in de stad en betaalbaarheid ervan is voor ons ook erg belangrijk”. Volgens GroenLinks is het vaak niet mogelijk om maatschappelijk vastgoed voor marktconforme prijzen aan jonge kunstenaars te verhuren. Als alternatief kan gewerkt worden met langzaam oplopende huur en creatief gebruikmaken van leegstaande (winkel)panden om tijdelijk atelierruimte te creëren. Zo wordt ook de levendigheid in de binnenstad vergroot.
Wethouder Velthuis omarmde de oproep voor het zorgen voor betaalbaarheid en spreiding van ateliers door de hele gemeente.