Voortgang Roze Stembusakkoord

Woensdag spraken de raadsfracties met elkaar over de voortgang van het Roze Stembusakkoord. In de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen ondertekenden bijna alle fracties dit akkoord  en D66 wilde van gedachten wisselen over de voortgang.

Raadslid Cilia Daemen benadrukte dat GroenLinks er pal voor staat dat de gemeente voorwaarden schept zodat iedereen in Nijmegen in gelijke mate en in zo groot mogelijke vrijheid kan deelnemen aan de samenleving en dat we hierin als stad al heel actief zijn. Zij gaf aan dat  voorlichting op scholen heel belangrijk blijft, en dat de voorlichting die COC geeft bijna alle middelbare scholen bereikt. Ook op veel basisscholen en bij docentenopleidingen van de HAN en de Pabo gaan ze langs. Intensivering van voorlichting zou wat ons betreft vooral op het ROC kunnen, daar wordt nu in elk geval de afdeling Zorg en Welzijn bereikt. Maar we begrepen wel dat het voorlichtingsteam van het COC kampt met een tekort aan vrijwilligers. Mocht je interesse hebben, meld je aan bij hen via voorlichting@cocnijmegen.nl. Een ander discussiepunt was de Roze Loper, een prijs voor woonzorgcentra die aandacht besteden aan homoseksualiteit. Nu het aantal verzorgingstehuizen terugloopt en mensen steeds langer thuis wonen, bestaat er kans op een isolement. GroenLinks denkt dat organisaties als SWON en COC Nijmegen veel creatieve ideeën hebben om dit onderwerp zichtbaar te maken en gaat dan ook als gemeenteraad graag het gesprek aan met de roze gemeenschap in Nijmegen.