Jongeren aan zet

Woensdag presenteerden GroenLinks raadslid Cilia Daemen, Judith Rotink (CDA) en Ammar Selman (PvdA) hun initiatiefvoorstel om jongeren meer te betrekken bij lokaal beleid en politiek. Op de publieke tribune zaten veel jongeren waarmee de raadsleden de afgelopen maanden in gesprek zijn gegaan. 

Een van hen hield tijdens de burgerronde al een mooi pleidooi voor een jeugdverbinder. Veel beleid van de gemeente raakt jongeren namelijk maar zij worden daarin zelf vaak onvoldoende gehoord. De gemeente probeert burgers steeds vaker (en vooral beter!) te betrekken bij onderwerpen die hen aangaan en volgens de drie raadsleden zou dat ook bij jongeren moeten gebeuren.  Concreet stellen zij daarom het volgende voor:

•    Iedere fractie benoemt een jongerenambassadeur die actief contact heeft met jongeren.
•    Er wordt een jongere aangesteld bij zowel de gemeente als bij jongereninitiatief Jimmy’s in de rol van  jeugdverbinder.
•    Jimmy’s als centraal aanspreek- en verwijspunt voor en door jongeren, waar raadsleden en ambtenaren terecht kunnen voor vragen over jongeren.
•    Binnen de adviescommissie Jeugd, Maatschappelijke Opvang en Gehandicapten een derde van de zetels te reserveren voor jongeren

Tijdens het debat bleek een ruimte meerderheid voor dit voorstel. Ook wethouder Bert Frings gaf aan dat hij jongeren graag meer wil betrekken op het gebied van politiek en beleid. Op 24 juni neemt de raad een definitief besluit over dit voorstel.