Bouwplannen nieuwe toren donjon voldoen niet aan voorwaarden referendum 2006. GroenLinks pleit voor een nieuwe peiling onder de bevolking

In 2006 was 60% van de Nijmeegse kiezers voor de bouw van een nieuwe toren in het monumentale park Valkhof onder drie voorwaarden: de gemeente zou hier niet aan meebetalen, de donjon zou authentiek zijn en de nieuwe toren is toegankelijk voor het publiek.

De fractie van GroenLinks heeft de uitslag van het referendum gerespecteerd. Inmiddels is duidelijk dat het niet mogelijk is om een authentieke toren te bouwen en de gemeente heeft enkele tonnen meebetaald aan de plankosten. Omdat hiermee niet voldaan wordt aan de voorwaarden van het referendum, kan de fractie van GroenLinks niet instemmen met het bestemminsplan. Raadslid Noël Vergunst: “We weten niet hoe de toren eruit gaat zien, wie de bouw betaalt, welke gebruikers erin komen en of het Rijk toestemming geeft om in het monumentale park te bouwen.”

Daarom stelt Vergunst voor een nieuwe peiling onder de Nijmeegse bevolking te houden: “Omdat de bouw anders gaat dan destijds voorgelegd in het referendum en de financiële situatie van de gemeente is verslechterd, is het tijd om de Nijmeegse bevolking weer uit te laten spreken. Wij willen weten of er negen jaar na het referendum nog wel zoveel draagvlak is voor de bouw van deze nieuwe toren.”

De fractie dient hiertoe over twee weken een voorstel in. Als de gemeenteraad deze peiling niet wil houden, zal dat de laatste keer zijn dat de gemeenteraad een besluit neemt over de Donjon. De bouw van de nieuwe toren kan beginnen als de initiatiefnemers voldoende geld hebben en toestemming van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed.