Jaarrekening 2014: met de stad gaat het goed

Vanavond werd de jaarrekening 2014 besproken. Fractievoorzitter Pepijn Boekhorst sprak van een solide rekening waarin reserves en het eigen vermogen gegroeid zijn: de gemeente is in control. Wel waarschuwde Boekhorst over het geld dat we opnieuw overhielden op het programma werk & inkomen: "terwijl er nog heel veel mensen een opleiding, bijscholing en werkbegeleiding hadden kunnen ontvangen." Hij riep het college op hier veel meer werk van te maken. Lees hieronder de gehele bijdrage in eerste termijn.

"Gisteren was verantwoordingsdag in de Tweede Kamer en heeft u er iets over gehoord of gelezen? Waarschijnlijk niet. Terugkijken is voor veel mensen en ook politici blijkbaar niet zo aantrekkelijk en interessant. Maar relevant is het wel. Want we bespreken met elkaar of de gemeente Nijmegen de circa 800 miljoen effectief en efficiënt heeft uitgegeven. We willen samen met de stadgenoten werken aan een mooi, duurzaam en levendig Nijmegen. Daar werkten we ook afgelopen jaar hard aan en de jaarrekening lezen we wat daarvan terecht gekomen is. 2014 kende twee gezichten.

Met de stad gaat het goed. We openden een nieuw poppodium en vanaf dag 1 was Doornroosje een succes. We realiseerden 519 nieuwe studentenwoningen, zodat onze stad aantrekkelijk blijft voor jonge, slimme mensen. Onze binnenstad wordt hoger gewaardeerd. Niet alleen hoger dan voorgaande jaren, maar zelfs hoger dan Arnhem. Wat wil je nog meer. Er zijn nog wel meer dan voldoende verbeterpunten, waarbij het vergroenen van de binnenstad zeer hoog scoort. Mag ik de raadsleden daar nog eens expliciet op wijzen, mede gezien een motie over het parkeren op de Waalkade? Volgens mij is het vooral de wens van Nijmegenaren om de kade te vergroenen en niet te verblikken. Er zijn vorig jaar meer woningen gerealiseerd dan gepland, we stelden in deze raad bijna unaniem het bestemmingsplan voor de windmolens bij de A15 vast. De saldireserve is flink gegroeid, ondanks dat we er flink wat geld uithaalde voor planexploitaties en –ook dat mag gezegd- het college en de organisatie heeft de bezuinigingsopdrachten gehaald en dat verdient waardering. 

Bij een stad waar het goed gaat, horen ook inwoners met wie het goed gaat. We zijn een sociale en solidaire stad en zien dat veel mensen zorgen hebben over hun toekomst. We zien meer mensen in de schuldhulpverlening, meer huurders met een betalingsrisico. Voor iedere baan die beschikbaar is in deze regio, staan 8 werkzoekenden in de rij. Juist om deze reden pleitte GroenLinks vorig jaar om te werken aan een stevigere sociaal-economische positie van onze stad. Vorig jaar stonden we op plaats 30 van de atlas voor Nederlandse Gemeenten. Onze ambitie was en is om de komende jaren in de top 10 te komen. Hier blijft werk aan de winkel. Want in de atlas die vandaag gepresenteerd is staan we op plaats 31. Samen met ondernemers, onderwijsinstellingen en gemeente moeten we vol aan de bak en we zien dat dit college daarvoor de eerste goede stappen zet. 

Net als vorig jaar moet ons van het hart dat we het betreuren dat we geld overhouden op het programma werk en inkomen. Opnieuw hebben we 2 miljoen niet uitgegeven, terwijl er nog heel veel mensen een opleiding, bijscholing en werkbegeleiding hadden kunnen ontvangen. Ik roep het college op om ervoor te zorgen dat GroenLinks dit bij de jaarrekening over 2015 niet meer hoeft te roepen.

Het rijk verwacht dat gemeenten de nieuwe zorg- en werktaken beter kan doen. En dat is ook zo. De sociale wijkteams, het regionale werkbedrijf komen op stoom. Maar we zien dat de bezuinigingen van het rijk op deze taken ons geen goed doen. We vinden het verstandig dat dit college een wmo jeugdreserve in het leven stelt. Want wat ons zorgen baart, is het gesteggel over de financiën die gemeenten krijgen om nieuwe taken uit te voeren. Het rijk maakt zich er te gemakkelijk vanaf en stuurt de gemeenten met onvoldoende middelen het bos in. Wij nemen graag onze verantwoordelijkheid om mensen te begeleiden in het wonen, kinderen de zorg te geven die ze nodig hebben, mensen aan het werk te helpen. Het zou goed zijn als het kabinet het ons mogelijk maakt deze verantwoordelijkheid ook te nemen.

Voorzitter, als wij naar de jaarrekening kijken, dan zien we een solide jaarrekening waarin de reserves en het eigen vermogen gegroeid zijn. Waarin we de planexploitaties verder op orde hebben gebracht en dat we in control zijn als gemeente. Dat is een mooie basis om verder te gaan met de plannen en investeringen in een sociaal, duurzaam en ondernemend Nijmegen. GroenLinks heeft vertrouwen in de toekomst van onze mooie stad."