Brede steun voor idee lokaal experiment variant onvoorwaardelijk basisinkomen

GroenLinks krijgt brede steun voor het idee van een lokaal experiment met een variant op het onvoorwaardelijk basisinkomen. Bijna alle partijen vinden net als GroenLinks dat het huidige systeem van sociale zekerheid te complex, bureaucratisch en demotiverend is. 

Het idee van dit experiment is dat een groep mensen met een bijstandsuitkering, zelfstandigen zonder personeel en mensen met een (gedeeltelijke) Wajong mee kunnen doen. Zij krijgen net als nu in het huidige systeem elke maand een inkomen om in onderhoud te kunnen voorzien. Het verschil is dat zij verder geen verplichtingen als tegenprestatie, sollicitatieplicht en verhuisplicht hebben. Ook mogen zij (tot een bepaald maximum) bijverdienen zonder dat in te hoeven leveren. 

Raadslid April Ranshuijsen: "Door deze constructie, zo blijkt uit eerdere proeven in het buitenland, kunnen en durven mensen meer kansen te pakken om aan betaald werk te komen en beter te gaan participeren. In het huidige stelsel ervaren mensen vooral veel stress door alle onzinnige en tijdrovende verplichtingen en de vele fouten die in afrekeningen worden gemaakt. Daar wordt niemand productiever en beter van. Het is nu vaak eerder niet dan wel lonend om naast een uitkering je best te doen betaald werk te vinden."

In de komende weken zal GroenLinks samen met de constructieve partijen een breed gedragen voorstel opstellen waarmee het ministerie van Sociale Zaken aan de slag kan. Want voordat in Nijmegen een proef als deze gedraaid kan worden zal eerst op landelijk niveau meer ruimte moeten worden gecreëerd om te kunnen experimenteren (artikel 83 van de Participatiewet).

Raadslid Lisa Westerveld: "Nu de raad in meerderheid positief is, gaan we zo snel mogelijk aan de slag om een concreet voorstel uit te werken. Laten we in Nijmegen het voorbeeld geven dat het ook anders kan. Dat we met minder regels meer mensen beter aan het werk kunnen helpen, waarbij we ook investeren in het kunnen participeren."