Nijmegen blijft voorzien in bed, bad en brood

GroenLinks Nijmegen staat pal voor de opvang van uitgeprocedeerde asielzoekers.  Het PvdA-VVD compromis uit Den Haag, waarin mensen na een aantal weken opvang alsnog op straat gezet worden is voor  GroenLinks onaanvaardbaar. “Bed-bad-brood” is een grondrecht!

Fractielid Marieke Smit: "In Nijmegen vinden we dat ieder mens recht heeft op bestaan en daarom zijn wij een van de eerste gemeenten die een 'bed-bad-en-broodregeling' kent. Ongedocumenteerden in onze stad laten wij niet op straat zwerven, maar worden 's nachts opgevangen. Dat is het minste wat we in een beschaafd land kunnen doen."

Om deze reden diende GroenLinks op 29 april samen met D'66 en het CDA een motie in om ondanks de plannen van het kabinet door te gaan met de opvang. Deze motie werd bijna unaniem aanvaard, alleen de VVD stemde tegen. Fractievoorzitter Pepijn Boekhorst: "We zijn trots op onze sociale raad en college. We zullen ons blijven inzetten voor Nijmegen als een sociale stad, waar elk mens fatsoenlijk wordt opgevangen onafhankelijk van achtergrond, afkomst of verblijfsstatus."