Gemeenteraad houdt ontwikkelingen Waalfront beter in de gaten

Nieuwe wijk kan groener en mooier.

Op initiatief van GroenLinks sprak de raad over het Waalfront, het voormalige industriegebied tussen Waterkwartier en de Waal dat omgebouwd wordt tot een wijk voor wonen, werken, recreatie en cultuur.

De oorspronkelijke plannen waren zeer ambitieus en zijn door de crisis aangepast. Maar volgens GroenLinks-raadslid Noël Vergunst dreigt er van deze plannen weinig te terecht te komen: “op deze unieke locatie aan de Waal met een rijke cultuurhistorie wordt nu een standaardwijk gebouwd met gesloten huizenblokken.” Er was veel bijval uit de raad voor het ontbreken van voldoende groen en ruimte in de huidige bouwplannen in het westelijke deel van het Waalfront, tegenwoordig bekend als Batavia. Met de oproep uit september 2014, waarin per motie wordt gevraagd om de raad te informeren over de bouwplannen en eventuele meerkosten om voldoende groen en ruimte te realiseren, heeft het college tot nu toe weinig gedaan. Gelukkig heeft de raad zelf het initiatief genomen om de ontwikkelingen in het Waalfront beter in de gaten te houden met de uitbreiding van de commissie Waalsprong met het Waalfront. Vergunst zal zich verder blijven inzetten voor cultuurhistorie in dit gebied: “waar in Nederland heeft zo’n grote Romeinse stad gelegen? En ook het industriële verleden verdient een plek in het Waalfront. Het benutten van de kwaliteiten van deze unieke locatie is ook de beste manier om de plannen financieel haalbaar te maken.”