Stationsplein wordt veiliger en mooier

Het Nijmeegse stationsplein wordt aangepakt, tot grote tevredenheid van GroenLinks. De oversteekplaats bij het ROC wordt veiliger, en looproutes - zoals naar Doornroosje en de onderliggende fietsenstalling - worden duidelijker gemarkeerd. Op de lange termijn wordt het volledige stationsgebied aangepakt. GroenLinks is blij met de maatregelen die wethouder mobiliteit Harriët Tiemens voorstelt.

Al eerder kaartte GroenLinks de onveilige situatie op het stationsplein aan. Grotendeels wordt dit veroorzaakt doordat verkeersstromen door elkaar lopen. De fractieleden gingen samen met betrokkenen en deskundigen om tafel zitten om de knelpunten in kaart te brengen, maar ook mogelijke oplossingen aan te dragen. In november vorig jaar diende GroenLinks de motie: Naar een veiliger en mooier stationsplein in. Raadslid Lisa Westerveld: “Plannen om het stationsplein te verbeteren waren inmiddels al in gang gezet, maar zo blijft de vaart erin. Bovendien wilden wij dat de plannen tot stand zouden komen met bewoners, dat werkt immers het beste.” 

In deze motie werd daarom gevraagd om meer duidelijkheid over de stand van zaken en de manier waarop zowel omwonenden als de gemeenteraad worden betrokken. De motie kreeg steun van bijna alle andere partijen.

GroenLinks wethouder Harriët Tiemens: “De verkeerssituatie rondom het station is een onderwerp dat enorm leeft onder Nijmegenaren. Vandaar dat ik er als nieuwe wethouder mee aan de slag ben gegaan. Het kost natuurlijk tijd om plannen uit te voeren, maar met sommige zaken, zoals het verbeteren van de oversteekplaats, kunnen we al snel aan de slag. Daarnaast maken we samen met de NS en Prorail plannen om het hele stationsgebied aan te pakken. Maar dat hangt natuurlijk samen met andere ontwikkelingen in de stad. Dus vooralsnog is onze blik daarbij op 2025 gericht.”