Extra capaciteit voor de sociale wijkteams

Sinds 1 januari draaien ze op volle kracht: de elf sociale wijkteams. Zij moeten ervoor zorgen dat Nijmegenaren de zorg krijgen die ze nodig hebben. In het team zitten verschillende specialisten op het gebied van zorg, welzijn, maatschappelijk werk. Belangrijke taak is om dure zorg te voorkomen en in te zetten op preventie.

Bovendien geldt het uitgangspunt: één huishouden, één zorgplan en één verantwoordelijke zorgverlener. Het kost tijd en energie om volgens de nieuwe werkwijze aan de slag te gaan. GroenLinks fractievoorzitter Pepijn Boekhorst sprak in de gemeenteraad zijn waardering uit voor alle werkers. “De zorg is in goede handen en langzaam –maar zeker- krijgt onze visie op de nieuwe zorgtaken vorm. Onze complimenten voor jullie professionele inzet.” Zorgen zijn er over de werkdruk voor de teams, nu zij met alle cliënten in 2015 een keukentafelgesprek moeten voeren, om te bepalen of en hoe de zorgindicaties gaan luiden. Dat is erg veel werk. Gelukkig kon onze wethouder Bert Frings de zorgen van de raad direct wegnemen door te melden dat er extra tijdelijke capaciteit voor de sociale wijkteams is geregeld. Zo neemt de werkdruk af en krijgt de zorg alle aandacht.