Fietspad door de Goffert

Op 4 maart sprak de gemeenteraad over het tracé van de fietsroute Beuningen-Heyendaal. Raadslid Pepijn Oomen toonde zich daarover verheugd: “Er zijn namelijk heel veel vragen gesteld door omwonenden en milieuorganisaties over de route langs het NEC-stadion. Het is goed dat we op die vragen een antwoord gaan geven. “ Oomen kreeg ruime steun van de gemeenteraad voor een motie om de knelpunten op het tracé op te lossen.

De snelfietsroutes door Nijmegen, waarvan dit tracé een onderdeel is, worden al enkele jaren over de hele stad uitgerold. Er blijkt veel belangstelling te zijn om de fiets te nemen als er goede infrastructuur ligt. Oomen: “Aan het begin van de eeuw was 37% van alle verplaatsingen binnen de stad per fiets. Dat aandeel is nu gegroeid naar boven de 60%!” Een snelfietsroute van Beuningen naar Heyendaal stond nog op het wensenlijstje; juist voor de medewerkers en studenten van de Novio Tech Campus, de universiteit en het Radboudumc, is dit erg interessant. Het fietspad dat nu in de Goffert ligt, wordt dan ook al heel veel gebruikt; door zo’n 1400 fietsers per dag.

Oomen wees op de knelpunten die door omwonenden en milieuorganisaties zijn aangedragen. Zo is de vrees dat op het moment dat de bestaande fietsroute wordt ‘opgeplust’ naar snelfietsroute, dat er dan meer snelheidsduivels op af komen (ook brommers) en dat dit ten koste gaat van de verkeersveiligheid in het park. Ook moet er nog goed gekeken worden naar de verlichting (die mag de natuur niet verstoren) en de wijze waarop winterse omstandigheden in het park worden aangepakt. GroenLinks riep de wethouder op samen met omwonenden en gebruikers van de fietsroute de knelpunten op te lossen. Daarbij is het belangrijk dat hierover duidelijkheid is voor dat de werkzaamheden aan het fietspad beginnen. De motie werd met ruime meerderheid aangenomen in de raad.

Een motie van D66 om het door bewoners aangedragen alternatief over de Daleslaan nog nader te onderzoeken kreeg niet de steun van GroenLinks en werd niet aangenomen. Wethouder Harriët Tiemens legde uit dat het extra onderzoek veel tijd (drie maanden) en geld (€ 25.000) zou kosten en dat de uitkomst eigenlijk wel al vast zou staan: het kost het een stuk meer (€ 800.000, terwijl het tracé door de Goffert uitkomt op € 300.000).

De GroenLinksfractie heeft er vertrouwen in dat de knelpunten die de bewoners hebben aangedragen kunnen worden opgelost. Oomen: “Het tracé door de Goffert is het snelst, het gezondst en het duurzaam veiligst. Laten we daar op inzetten!”