Terechte zorgen bewoners Lent over kwaliteit waterplassen

Gisteren bezochten raadslid Bram Friesen en fractievoorzitter Pepijn Boekhorst een ludieke demonstratie van zo’n 200 bewoners uit Lent. Een bonte stoet van bewoners met duikbrillen, zwemkleding, strandlakens en opblaasdieren trok door de wijk om terecht aandacht te vragen voor de waterplassen.

Veel bewoners maken zich zorgen of er straks veilig gezwommen en gerecreëerd kan worden en willen ook dat er natuurlijkvriendelijke waterplassen komen. De zorgen van bewoners gaan met name over het zand wat de komende tijd in de plassen gestort gaat worden: in hoeverre is dit schoon of vervuild? Onze raadsleden spraken veel bewoners die hierover niet geïnformeerd zijn en graag willen weten hoe het zit. Ook hoorden zij van veel bewoners dat ze heel bewust voor een woning in Lent kozen, vanwege de waterplassen. Op verzoek van GroenLinks wordt er aanstaande woensdag 4 maart om 18 uur een openbare presentatie gehouden over de drie waterplassen in Nijmegen-Noord. Zo worden de raadsleden op de hoogte gebracht van de actuele stand van zaken. Ook bewoners zijn van harte uitgenodigd te komen luisteren naar deze presentatie.