Kwaliteit onderwijs op peil

GroenLinks is blij dat de gemeente samen met de schoolbesturen overeenstemming heeft bereikt hoe we met minder geld toch kunnen blijven inzetten op het ondersteunen van talenten en kwetsbare jongeren. Het is belangrijk dat schooluitval wordt tegengegaan en de invoering van passend onderwijs soepel verloopt. GroenLinks riep samen met veel andere partijen in de raad het college op om goede afspraken voor de toekomst te maken. Raadslid Cilia Daemen: “Verdere bezuinigingen zijn een aantasting van de kwaliteit voor de ondersteuning van jongeren en dat moeten we voorkomen. We zijn daarom bereid om flink wat extra geld uit te trekken hiervoor'.

Onderwijswethouder Helmer-Englebert gaf aan dat ze de met de schoolbesturen goede prestatieafspraken gaat maken, zodat de garantie er is dat de kwaliteit van schoolmaatschappelijk werk en onderwijsachterstandenbeleid gewaarborgd blijft. Daemen: “Jongeren kunnen zo hun talenten blijven ontwikkelen en daar zijn we blij mee.”