Snellere ontwikkeling in De Waalsprong

Desolaat ligt het er nu nog bij: de braakliggende grond direct na De Oversteek. Maar niet lang meer, als het aan het college ligt: er wordt dit jaar vaart gemaakt met de planontwikkeling van Hof van Holland, de Broodkorf en de Woenderskamp. Volgens GroenLinks de hoogste tijd. De nieuwbouw in Nijmegen-noord is nu nog een grote vinexlocatie zonder centrum. In de beoogde wijk Hof van Holland is een centrumfunctie voorzien, maar de ontwikkeling hiervan is nog niet op gang gekomen. De coalitie heeft afgesproken dat nu voortvarend aan te pakken. Afgelopen woensdag lag het plan van aanpak hiervan voor. GroenLinks-raadslid Pepijn Oomen: "Als het goed gaat, ligt er al in oktober een concreet plan, waarover bewoners en ondernemers van begin tot het eind hebben kunnen meepraten." GroenLinks kijkt uit naar de planontwikkeling in het komend jaar en verwacht veel inbreng vanuit de hele stad. Oomen: "zo krijgt de Waalsprong een centrum van en voor iedereen!"