Verbeter het Groen in uw buurt!

Bewoners kunnen met de gemeente zelf het groen in hun woonomgeving verbeteren. Raadslid Bram Friesen: “De gemeente kiest met “Groen Verbindt” een aanpak waarin de bewoners aan zet zijn. Wij roepen iedereen op om mooie groene kansen aan te dragen!”

In het coalitieprogramma is de ambitie opgenomen de komende jaren in Nijmegen ‘meer verbinding tussen de groene omgeving van Nijmegen, parken en stedelijk groen in de stad door het ontwikkelen van groene linten’ te leggen. Hiervoor is door onze wethouder Harriët Tiemens een aanpak uitgewerkt, “Groen Verbindt”. Een aanpak die GroenLinks steunt. Raadslid Pepijn Oomen: ”Met deze aanpak worden bewoners geprikkeld, uitgenodigd en uitgedaagd hun ideeën en plannen voor een groene omgeving samen met de gemeente op te pakken en te realiseren. Hiervoor is de komende jaren geld en capaciteit beschikbaar gesteld.” 

“Groen Verbindt” legt de verbinding tussen bewoners onderling, bewoners en de gemeente, en andersom. Raadslid Bram Friesen: “Hiermee wordt het groen echt van de bewoners van de stad. Zij kunnen zelf initiatieven nemen voor het verbeteren van het groen in de omgeving, en deze samen met de gemeente uitwerken en realiseren.” GroenLinks zal zich inzetten om “Groen Verbindt” tot een succes te maken. Raadslid Pepijn Oomen: “Wij gaan de wijken in om met bewoners en verenigingen tot groene initiatieven te komen.’’ Hierover zullen we u binnenkort nader informeren.

Plannen?

Heeft u nu al ideeën om in uw buurt het groen te verbeteren, maar weet u niet waar te beginnen? Graag helpen wij u verder door mee te denken, of u met de juiste ambtenaren in contact te brengen. Ook met vragen kunt u ons bellen (06-58988579) of mailen (fractie@groenlinks.nijmegen.nl).