Nijmegen gaat aan de slag met gereguleerde wietteelt

Een ruime meerderheid van de raad sprak op initiatief van GroenLinks positief over een proef met gereguleerde wietteelt. Een motie van gemeenteraadslid Noël Vergunst werd dan ook aangenomen: “ De enige belemmering voor het reguleren van wietteelt minister is Opstelten. Hij brengt gemeenten in een spagaat: we mogen van hem geen wietteelt toestaan, maar zijn wel verantwoordelijk voor de veiligheid in de stad. Het wordt nu tijd dat we als gemeenten actie gaan ondernemen om deze gevaarlijke situatie binnen onze steden op te lossen. Het  reguleren van wietteelt is de beste manier om de misdaad te bestrijden en toezicht te houden op volksgezondheid en veiligheid.”

Nijmegen voegt zich met deze motie toe aan de groeiende rij van steden die het huidige cannabisbeleid zat zijn. Al eerder maakten onder meer Eindhoven, Heerlen, Utrecht, Haarlem en Amsterdam de keuze voor experimenten met lokale wietteelt. In de motie wordt het college opgeroepen om een proef goed met andere gemeenten af te stemmen.