Skaeve Huse komen nabij Weezenhof

Met een overgrote meerderheid stemde de gemeenteraad in met komst van 8 zorgwoningen (Skaeve Huse) nabij de Weezenhof. In deze woningen komen mensen wonen die gebaat zijn bij rust en een prikkelarme omgeving. Met de juiste begeleiding vanuit zorginstellingen, de politie en de woningcorporatie werkt dit succesvol, zo blijkt in veel andere gemeenten. Fractievoorzitter Pepijn Boekhorst: "Nijmegen is en blijft een sociale stad. Ook voor mensen die niet 'gewoon' kunnen wonen, is er plek in onze stad'. GroenLinks diende een amendement in op verzoek van wijkbewoners om extra zekerheden te bieden over de toekomstige bewoners: zo mogen er in de toekomst geen zwaardere probleemvragers komen wonen. De hele raad steunde dit amendement. 

De zorgwoningen worden gebouwd, zodra alle juridische procedures rondom het bestemmingsplan zijn afgerond. Ook in Nijmegen-Noord zullen een aantal zorgwoningen komen. De locatie hiervan is nog niet bekend.