Motie: schoon schip maken

GroenLinks Nijmegen maakt zich al jaren sterk voor een schone en groene stad. We zetten fors in op goed openbaar vervoer en het stimuleren van de fiets. Investeringen werken en renderen. Wat GroenLinks betreft is het daarom tijd om de scheepvaart schoner te maken. Nijmegen ontvangt scheepvaartbelasting voor schepen die aanmeren in haven en de kades. Jos Reinhoudt: "De gemeenteraad stelt jaarlijks de tarieven vast en daarom stellen wij voor om in deze tarieven rekening te houden met de uitstoot van CO2, fijnstof en het geluid van scheepsmotoren. Dit gebeurt al in meer havens en stimuleert schonere en stillere schepen." 

De wens om hiermee aan de slag te gaan en ook de Waal een stuk schoner en stiller te maken wordt breed gedragen in de Nijmeegse gemeenteraad. Tot vreugde van GroenLinks werd de motie raadsbreed gesteund.