Klimaatverandering krijgt aandacht in rioleringsplan

Door klimaatverandering neemt de kans op hevige regenbuien toe. Die kunnen voor overlast zorgen, zoals in Nijmegen afgelopen zomer het geval was. Uit de antwoorden van het college op schriftelijke vragen van het CDA hierover blijkt dat Nijmegen goed voorbereid is om schade te voorkomen. De rioleringen zijn op orde en al meer dan tien jaar bestaat het beleid om regenpijpen af te koppelen.

In het nieuwe rioleringsplan dat in 2016 klaar moet zijn, komt extra aandacht voor de gevolgen van klimaatverandering. Een goede mogelijke oplossing is bijvoorbeeld  de gescheiden verwerking van regenwater en afvalwater centraal staan. Dat is toegepast in de Waalsprong, Dukenburg en Lindenholt en deze gebieden hebben niet of nauwelijks regenwateroverlast ten gevolge van intensieve zomerse buien.

Het allerbelangrijkste is natuurlijk om de oorzaak van klimaatverandering aan te pakken. Daarom is het goed dat ook energiebeleid hoog op de agenda van het college staat. Zo besprak de gemeenteraad recent een uitgebreide notitie van onze wethouder Harriet Tiemens over de mogelijkheden om het opwekken van groene energie te stimuleren.