Meer zeggenschap voor Nijmegenaren

Op voorstel van GroenLinks gaat een werkgroep vanuit de gemeenteraad in gesprek met bestuurders van woningcorporaties, zorginstellingen en onderwijsbesturen. Doel van de werkgroep is om Nijmegenaren meer invloed te geven op de besluiten van deze instellingen. Raadslid Pepijn Boekhorst schreef een initiatiefvoorstel: “Deze instellingen doen heel belangrijk werk voor veel mensen uit onze stad. Het is belangrijk dat we bewoners, winkeliers, de wijkagent of de jongerenwerker meer mogelijkheden bieden mee te praten over de keuzes van deze instellingen. Want het is en blijft maatschappelijk geld.” De werkgroep komt op korte termijn voor het eerst bij elkaar en bespreekt dan welke rol de gemeente kan hebben hierbij.