Wijkbezoek Lent - Nijmegen Noord

De fractie van Groenlinks heeft zaterdag 11 oktober Lent – Nijmegen Noord bezocht. Op verschillende plekken in de wijk spraken wij enthousiaste en betrokken bewoners over hun initiatieven, zorgen en de kansen voor deze wijk.  Zo ontmoetten wij het Lentse Draagvlak, de initiatiefnemers van De Lentse Aarde en Akkermaal en de directeur van de prachtige nieuwe school de Verwondering.

Waar blijft de Knip?
“De bewoners in de wijk maken zich zorgen om de voortgang van de realisatie van de wegen (met name de Dorpensingel Oost) en de daarmee samenhangende ‘knip’ in Zandsestraat” gaf Rob Stoof van het Lents Draagvlak aan. Groenlinks is al langer in gesprek met het Lentse Draagvlak, en begrijpt de zorgen.  Fractielid Bram Friesen:  “Het is belangrijk dat er een veilige duurzame verkeersoplossing komt, en wij zullen samen met de buurtbewoners hier aandacht voor blijven vragen. “
 

Akkermaal en Lentse Aarde
Zowel Fred Tank als Andre Disselhorst zijn als initiatiefnemers blij. Zowel Akkermaal als de Lentse Aarde zijn dit jaar gestart.  “Op beide locaties wordt nu op een verantwoorde wijze door mensen voedsel verbouwd, maar zij hebben inmiddels ook een belangrijke sociale functie.” Aldus André Disselhorst. Bewoners komen bij elkaar, organiseren samen activiteiten en delen dagelijkse belevenissen.  Raadslid Cilia Daemen:  “Het is fantastisch om te zien dat deze twee initiatieven voor ‘tijdelijk bestemmen’ binnen de wijk Lent een plek hebben gevonden en bewoners daadwerkelijk aan de slag zijn.”  Beide plekken hebben tijdelijk deze bestemming gekregen om later plaats te moeten maken voor (woning)bouw en infrastructuur. Gezien het huidige succes gaat Groenlinks met de initiatiefnemers bekijken of deze initiatieven permanent een plek kunnen krijgen.

 

De Verwondering
Sinds dit schooljaar heeft Lent er een prachtige nieuwe school bij: De Verwondering. Jan Willem Helmink (directeur) gaf ons een uitgebreide rondleiding, waarbij hij een toelichting op zijn visie op het onderwijs gaf.
De school is groeiende en heeft nog wat last van opstartperikelen. Maar wat echt zorgen baart is de verkeerssituatie. Jan Willem Helmink: “Voor de deur komen kinderen en ouders op fietsen of te voet naar school, zetten ouders hun kinderen met de auto af, en juist op die plek is een bushalte gepland.”  Groenlinks vraagt naar aanleiding van dit bezoek nogmaals aandacht voor de verkeerssituatie en zoekt naar een betere oplossing.

Fractielid Kammi Fahili: “Een zeer vruchtbaar bezoek aan Lent, waar wij de sfeer van de wijk en van enkele bewonersinitiatieven hebben ervaren.