Windmolens in Nijmegen stap dichterbij!

Raad keurt bestemmingsplan burgerinitiatief goed

Op de politieke avond van 1 oktober werd het bestemmingsplan vastgesteld waarin vijf windmolens worden gebouwd in Nijmegen-noord. Bijna de gehele gemeenteraad stemde voor. Raadslid Pepijn Oomen: “Dit windpark is een prachtig voorbeeld van een geslaagd bewonersinitiatief. De beweging komt echt van onderop. Dat maakt Nijmegen ook minder afhankelijk van de grote energiebedrijven. Laat het maar goed gaan waaien hier!”

De klimaatproblemen nemen hand over hand toe en er lijkt weinig aan te gebeuren in Nederland. Een uitzondering op die regel is de Keizerstad: Nijmegen moet in 2045 energieneutraal zijn, heeft de raad afgesproken. Daartoe is het van groot belang om eigen energie op te wekken. Het burgerinitiatief Windpark Nijmegen-Betuwe beoogt juist dat: vijf windmolens neerzetten op Nijmeegs grondgebied waardoor er lokaal energie opgewekt wordt. Oomen: “Zo worden we minder afhankelijk van Poetin-gas en Isis-olie. Noodzakelijk voor onze toekomst!”