Maatwerk moet leidend blijven

Het opbouwen van een MGR, een Modulaire Gemeenschappelijk Regeling, en het nieuwe Werkbedrijf wat hieronder komt te vallen was en is een complex proces waarbij zorgvuldigheid van groot belang is. De sociale werkvoorziening Breed wordt een onderdeel van dit nieuwe Werkbedrijf. Tijdens de afgelopen politieke avond zijn wensen ingediend die de gemeenteraad nog extra aan het college mee wil geven. April Ranshuijsen: 'Voor GroenLinks staat bij de integratie van Breed in het Werkbedrijf vooróp dat de belangen en het individuele maatwerk voor de Breed-medewerker centraal blijft staan. GroenLinks heeft dan ook wensen ingediend die aangeven dat individueel maatwerk leidend blijft, dat de uitstroom van Breed-medewerkers wordt gemonitord en dat bij het overplaatsen van het begeleidend personeel van Breed wordt ingezet op goed opgeleide begeleiders die de belangen van de Breed-medewerker centraal stellen.'