Een RotzOoij... (*update*)

Sinds het voorjaar is de nieuwe voetgangersbrug naar de Ooijpolder geopend. Daarmee is er een snelle poort naar het prachtige landschap gerealiseerd. Veel mensen maken dankbaar gebruik van de brug. Helaas echter blijken veel mensen hun afval  achter te laten en ligt er nu veel rotzooi. GroenLinks vindt dit een zeer onwenselijke situatie en heeft hier vragen over gesteld. Raadslid Pepijn Oomen: “Triest dat een deel van de bezoekers niet van respect tegenover de natuur blijkt te kunnen getuigen!”

Het Waalstrandje aan de andere kant van de brug ligt vol rotzooi. Een nog groter deel van de mensen neemt zijn rotzooi wel mee, maar laat het aan de Ooijse kant van de brug achter, zoals bijgaande foto laat zien. Oomen: “Betrokken Nijmegenaren hebben eind juni een opruimactie gehouden, maar dit lijkt vechten tegen de bierkaai.”

GroenLinks heeft het college inmiddels vragen gesteld. Allereerst kan er een bordje opgehangen worden dat mensen hun spullen mee terug over de brug nemen, waar wel een prullenbak is. Voor de DAR is het immers lastig om aan de andere kant van de brug te komen. Oomen: “Maar het feit dat er geen vuilnisbak is, mag nooit een vrijbrief zijn om je rommel maar te dumpen.”

Daarnaast vraagt de fractie om structurele oplossingen om een verdere verrommeling van de Ooijpolder tegen te gaan. Oomen: “Wellicht kan de DAR toch nog wat betekenen door een extra rondje door de polder te rijden.”

 

Update, 6 augustus
Inmiddels is er een goed initiatief van onderop gekomen: om de dag trekt een groepje vrijwilligers de polder in om de ergste troep weg te halen. Namens GroenLinks hebben raadsleden Pepijn Oomen en Pepijn Boekhorst dit ook al eens gedaan; de gehele fractie zal in het najaar de polder nog eens schoonmaken.
Wil je ook helpen met opruimen? Het is nog gezellig ook! Meld je aan op http://www.actieschonewaal.nl/ !