Nieuwbouw basisschool Brakkenstein roept vragen op

Vorige week nam het schoolbestuur van de Josephscholen (SJS) een besluit over de nieuwe locatie van de basisschool Brakkenstein: de school gaat verhuizen naar een plek aan de Heyendaalseweg. Dit besluit kan nog niet rekenen op draagvlak bij ouders en wijkbewoners, die zich zorgen maken over de verkeersveiligheid van de nieuwe locatie. Deze groep betrokken Nijmegenaren liet raadsleden zien dat er de nodige vraagtekens te zetten zijn bij het locatieonderzoek. Rekenen het schoolbestuur en de gemeente zich niet rijk? Kloppen de investeringen in het veilig maken van de wegen wel? Namens GroenLinks diende fractievoorzitter Pepijn Boekhorst een motie in om een second opinion uit te voeren naar de locatiekeuze: "Het is belangrijk dat er duidelijkheid is over alle financiële uitgangspunten. Kloppen deze? En klopt daarmee de conclusie van het schoolbestuur? Een snel en goed onderzoek van de rekenkamer kan deze duidelijkheid geven." De voltallige gemeenteraad steunde de motie. De onafhankelijke second opinion wordt de komende zomerweken uitgevoerd en moet begin september klaar zijn. Daarmee leidt het onderzoek gelukkig niet tot vertraging, want de omgevingsvergunning zou toch pas eind september verleend worden. Boekhorst: "De kinderen van de wijk mogen niet de dupe worden van een financiële discussie tussen gemeente en schoolbestuur. Uiteindelijk moet er een veilige school in Brakkenstein komen, op welke plaats dan ook."