GroenLinks wil actie tegen chemische bestrijdingsmiddelen

Nog steeds wordt er te veel gebruik gemaakt van bestrijdingsmiddelen die slecht zijn voor bijen en bovendien verboden zijn. Greenpeace komt in actie. Samen met andere politieke partijen wil GroenLinks dat de gemeente Nijmegen actie onderneemt. Ook worden Nijmegenaren opgeroepen de petitie van Greenpeace te tekenen voor gifvrije planten en tuinbollen.

Samen met PvdA, SP, D66, DNF, Gewoon Nijmegen, CDA en VSP willen wij dat de gemeente alleen nog groen inkoopt zonder gif. Dat geldt natuurlijk ook voor de groenbedrijven en hoveniers waarmee de gemeente zaken doet. Duurzaam inkopen is wat GroenLinks betreft ook gifvrij inkopen. En dat past bij Nijmegen als groene en duurzame stad en sluit bovendien goed aan op het initiatiefvoorstel ‘een bij hoort erbij’ dat GroenLinks en D66 in 2012 indienden. Fractievoorzitter Pepijn Boekhorst: “In dat voorstel is onder andere geregeld dat de gemeente bijvriendelijke bermen aanlegt en niet te vroeg in het seizoen maait. Gifvrije planten en struiken kosten niets extra’s maar leveren meer overlevingskansen voor de bijen in onze stad.”

Uit onderzoek blijkt dat bij de tuincentraketens Intratuin, Groenrijk en Boerenbond/Welkoop bloembollen en sierplanten worden verkocht die met bestrijdingsmiddelen (pesticiden) behandeld zijn. Deze bestrijdingsmiddelen hebben een verwoestende uitwerking op bijen.  Op de sierplanten van marktleider Intratuin werden pesticiden aangetroffen die illegaal of niet toegelaten zijn en op de monsters van Intratuin werden gemiddeld het hoogste aantal pesticiden gevonden. De pesticiden die op deze planten gespoten worden, verspreiden zich in ons milieu en ons oppervlaktewater en bijen en andere insecten sterven. Dit kan alleen stoppen als de sierteeltsector zich aan de wettelijke, Europese, regelgeving houdt. 

Teken nu ook de petitie op: http://reddebijen.nl/