Nijmegen koploper op het gebied van duurzaamheid

Bij de bespreking van de Stadsrekening 2013 gaven de verschillende partijen veel complimenten aan GroenLinks wethouder Tiemens over het programma Klimaat en Energie. GroenLinks Nijmegen merkte op dat om op koers te liggen voor de ambitie om in 2045 energieneutraal te zijn er veel moest gebeuren en er ook veel is gebeurd. 

Een aantal voorbeelden:

  • Het energieverbruik is afgenomen.
  • Er is gestart met de aanleg van het Warmtenet. 
  • Er is een bestemmingsplan procedure gestart voor windturbines langs de A15.

Dat Nijmegen zich inzet voor duurzaamheid wordt ook buiten Nijmegen en zelfs buiten Nederland opgemerkt. Vorige week is bekend geworden dat Nijmegen zich samen met Amsterdam SolarCity 2013 mag noemen. Dit is een prijs voor de Nederlandse gemeente die het beste scoort op de inzet van zonne-energie. Daarnaast is Nijmegen in de running voor de titel European Green Capital 2016. Deze titel gaat naar de stad die voorop loopt met milieuvriendelijk beleid, zoals duurzame energie, groene economie, duurzaam openbaar vervoer en fietsvervoer. Op 23 juni wordt in Kopenhagen de winnaar bekend gemaakt. Raadslid Anne Jaspers: “Onze ambitie om nationaal koploper te zijn, maken we waar. Laten we daar volop mee doorgaan, zodat Nijmegen een groene, schone en gezonde stad blijft!”