Investeren in banen voor Nijmegenaren

“Het is vaak goed om geld over te houden, maar niet als dit bedrag is bedoeld om mensen aan het werk te helpen”. Fractielid Lisa Westerveld gaf aan meer actie te willen om mensen aan het werk te krijgen. In de jaarrekening bleek dat een aantal doelstellingen, waaronder het terugdringen van het aantal jeugdwerklozen in Nijmegen, niet is gehaald. Wel bleef er 2,3 miljoen over, geld dat GroenLinks graag had besteed aan het creëren van meer banen. 

GroenLinks vindt dat investeringen gericht moeten zijn op duurzame uitstroom van bijstand naar een baan en merkte op dat de huidige definitie geen recht doet aan het woord ‘duurzaam’. In deze definitie worden namelijk ook tijdelijke contracten van zes maanden meegeteld. Wethouder Tankir beloofde de Raad schriftelijk te informeren over het aantal mensen dat een uitkering heeft, maar vanuit die positie een contract voor langere tijd krijgen aangeboden. 

GroenLinks maakt zich ook zorgen over de ‘mismatch’ op de arbeidsmarkt: het aantal hoger opgeleide werkzoekenden stijgt, terwijl de meeste vacatures vragen naar lager geschoold werk. Als het gaat om minimabeleid heeft de gemeente een grote verantwoordelijkheid. Daarom is de wethouder gevraagd in kaart te brengen wat het percentage nieuwe mensen is dat aanklopt bij de gemeente en om ondersteuning vraagt. Omdat de fractie klachten kreeg over Workfast is ook gevraagd om in beeld te brengen om welke redenen mensen gekort worden op hun uitkering. 

Lisa Westerveld: “Bij een stadsrekening praten we natuurlijk over de resultaten van het vorige jaar. Daar is niets meer aan te veranderen, maar we kunnen er veel van opsteken en dat gebruiken om de komende jaren meer mensen vanuit een uitkering aan het werk te helpen. Veel mensen willen graag werken, laten we ze daar alle kansen voor geven.”