Coalitieakkoord Samen voor Nijmegen

Extra inzet voor jongeren, vluchtelingen en gehandicapten. Investeringen in het openbaar vervoer, 10 miljoen voor de fiets. Flinke ambitie om het energieverbruik te verlagen, de lucht schoner te maken en geld om meer groen in de stad aan te leggen. GroenLinks Nijmegen is erg tevreden met het vandaag gepresenteerde coalitieakkoord van de vijf partijen SP, PvdA, Nijmeegse Fractie, VSP en natuurlijk GroenLinks. Deze partijen kiezen in het akkoord voor een sociale, duurzame en ondernemende stad. Fractievoorzitter Pepijn Boekhorst ziet veel idealen van GroenLinks terug in het akkoord en is positief over de afspraken voor de komende vier jaar: "Deze coalitie geeft initiatiefnemers de ruimte om Nijmegen sterker te maken. Tegelijk ondersteunen we mensen die dat nodig hebben. We kiezen er voor om te investeren in mensen en in de stad."

 

Betaalbare zorg
De coalitie kiest er nadrukkelijk voor om iedereen de zorg te bieden die nodig is. Er komt extra geld voor jongerenwerk en geen eigen bijdrage voor de jeugdzorg. Het thema ‘Wonen en zorg’ wordt een duidelijk speerpunt waardoor meer ouderen naar tevredenheid thuis kunnen blijven wonen. De eigen bijdrage voor individuele voorzieningen (zoals een traplift) wordt voor de lage inkomens verlaagd. We gaan verder op de ingeslagen weg om instellingen beter te laten bezuinigen op dure en trage processen, formulieren en overhead. GroenLinks is verder heel blij met extra inzet voor de aanpak van discriminatie en structureel geld om bad, bed en brood te regelen voor vluchtelingen.

Investeren in een schone en groene stad
Over vier jaar hebben alle sociale huurwoningen minimaal energielabel B, waardoor huurders minder energie hoeven te gebruiken en minder betalen. Ook besparen we in de stad 10% meer energie. We zetten fors in op uitbreiding van het warmtenet, zonne-energie en windenergie op bedrijventerreinen. De ambities van deze coalitie liegen er niet om: over een aantal jaar moeten daken van alle school-, gemeente-, en sportgebouwen vol liggen met zonnepanelen. Ook wordt er meer groen in de stad aangelegd, waarbij extra aandacht is voor eetbaar groen en diervriendelijke planten en bomen. In totaal is hiervoor jaarlijks bijna 1 miljoen euro beschikbaar. Bovendien kiest deze coalitie voor de fiets, de meest schone en slimme vervoerswijze: "Met 10 miljoen investeringsgeld kunnen we echt aan de slag om te investeren in betere en nieuwe fietspaden, bijvoorbeeld op de Waalbrug. Voorrang voor de fiets, wat GroenLinks betreft!"

Belastingverlaging voor huurders
Huurders van woningen gaan de komende jaren minder gemeentelijke belasting betalen. De afvalstoffenheffing verdwijnt en wordt verrekend in de ozb. Deze coalitie werkt daarmee aan lage woonlasten voor huurders, juist zij die het nodig hebben. Met corporaties maken we afspraken over gemeentelijke financiële ondersteuning om hun investeringskracht te behouden. Ook huurders van bedrijfspanden betalen over vier jaar geen gemeentelijke belasting meer. De eigenaren van panden gaan deze belasting volledig betalen, waardoor er een belangrijke prikkel ontstaat om leegstand te voorkomen.
 
Verdere zaken waar GroenLinks erg blij mee is:

  • De eerder ingeplande bezuiniging op cultuur wordt gehalveerd
  • Er komt geen cameratoezicht om bijstandsfraude op te sporen
  • We investeren 5,5 miljoen in het centraal station (Oost en Westzijde)
  • Er komt jaarlijks 0,5 miljoen extra voor schuldhulpverlening
  • Er gaat veel geld en aandacht naar Dukenburg voor het zwembad, winkelcentrum, stadswinkel en sporthal in de Meijhorst
  • Er komt een stadspas waardoor we gericht kunnen inzetten op meer sport, cultuur, betaalbaar openbaar vervoer en uitstapjes voor inwoners Nijmegen

Donderdag 8 mei zullen de leden van GroenLinks aangeven of zij kunnen instemmen met dit akkoord. Vervolgens wordt het coalitieakkoord besproken en vastgesteld in de gemeenteraadsvergadering van 14 mei. Dan zullen ook de zes wethouders benoemd worden. Namens GroenLinks wordt Bert Frings wethouder Zorg, Welzijn en Wonen en gaat Harriet Tiemens de portefeuilles Financiën, Duurzaamheid, Groen en Mobiliteit doen.