Pepijn Boekhorst

Duidelijke keuzes bij lijsttrekkersdebat

Het was druk bij het lijsttrekkersdebat van De Gelderlander donderdagavond: de Schepenhal van het stadhuis was tot de nok toe gevuld met belangstellenden en aanhangers van de verschillende partijen. De negen partijen die al in de raad vertegenwoordigd zijn mochten om beurten reageren op vier stellingen. De lijsttrekkers van vijf nieuwe partijen moesten het doen met een pitch van 40 seconden.

Rechtse keuzes

Het debat ging grotendeels over groen in de stad, snelheid op de toegangswegen en starterswoningen. De verschillen tussen de partijen kwamen duidelijk naar voren. Zo stelden VVD en D66 voor de onroerendezaakbelasting te verlagen. Volgens GroenLinks-lijsttrekker Pepijn Boekhorst gaat dit ten koste van belangrijke zaken voor de Nijmeegse samenleving zoals het zorgen voor banen voor Nijmeegse jongeren. “Het is belangrijker om goede afspraken te maken over stageplaatsen en leer-werkplekken, dan belastingkadootjes uit te delen aan de grote bedrijven”. Hij vindt dat er verkeerde keuzes worden gemaakt. “Vertelt u er ook eerlijk bij dat u de gemeentebelasting voor huurders wel wilt verhogen? Deze rechtse keuzes zijn niet de onze!”

Woningbouw

De stelling ‘de gemeente moet meer doen om woningen te realiseren’ was koren op de molen van de SP, die 4000 nieuwe woningen in 4 jaar tijd in de Waalsprong beloofde. Pepijn Boekhorst noemde dat megalomaan: "Hiermee schep je de Bijlmer van de toekomst. Op dit moment worden er al duizend nieuwe woningen per jaar gebouwd. En dat voldoet aan de vraag".

Zorg

Bij het thema ‘zorg’ nam het debat een bijzondere wending. Er komen veel nieuwe taken op de gemeente af, gecombineerd met een flinke bezuiniging. Toch vinden de meeste partijen dat de gemeente deze rijksbezuiniging één op één moet doorvoeren. Pepijn Boekhorst vond dat onverstandig en noemde de huishoudelijke hulp als voorbeeld: “70% van de mensen die deze hulp krijgen, hebben een minimuminkomen of lager. Daarop valt simpelweg niet te bezuinigen. Onverantwoord en daar moeten we als sociale stad in investeren. Ik roep vooral de PvdA op om ons hierin te steunen!”

Het debat werd afgesloten door columnist Marcel Rözer die deze verkiezingen in perspectief plaatste. Zijn stemadvies was om uw gezonde verstand te gebruiken en de verworvenheden die zijn opa en vader niet gekend hebben te koesteren.