Nijmegen gaat tijdelijk anders bestemmen

Op de laatste Politieke Avond van de huidige gemeenteraad werd het initiatiefvoorstel Ruimte Tijdelijk Anders en Beter Bestemmen van GroenLinks met een ruime meerderheid aangenomen door de gemeenteraad. Indiener Walter van der Cruijsen: "Zo kunnen we in Nijmegen braakliggend terrein goed benutten!" 

Het initiatiefvoorstel roept de gemeente Nijmegen op ongebruikte gronden, braakliggende terreinen en ongebruikte bebouwing in Nijmegen in kaart te brengen en de mogelijkheden en onmogelijkheden van tijdelijk gebruik voor burgers inzichtelijk te maken. Burgers krijgen zo toegang tot technische en juridische informatie die hen helpt bij initiatieven voor een tijdelijke bestemming van een ongebruikt terrein. Tijdelijk Anders Bestemmen wordt al in veel gemeenten toegepast en maakt het mogelijk ruimte, gronden en gebouwen flexibel te gebruiken, bijvoorbeeld voor natuur, stadslandbouw en ruimte voor alternatieve energievoorzieningen.

Sinds eind 2012 wordt Tijdelijk Anders Bestemmen (TAB) door de gemeente Nijmegen ingezet om alternatieven te ontwikkelen voor gebouwen en terreinen waarvan de geplande bestemming niet op korte termijn kan worden gerealiseerd. Veelal gaat het daarbij om gronden die bestemd zijn voor bebouwing in de toekomst, maar waarvoor op dit moment de partijen en de middelen ontbreken. TAB wordt vooral toegepast in het Waalfront (bijvoorbeeld in de voormalige Honigfabrieken) en de Waalsprong, maar dat kan volgens ons beter, en er liggen nog veel hindernissen op de weg. Raadslid Noël Vergunst en fractielid Walter van der Cruijsen: "GroenLinks is natuurlijk blij dat de gemeente al tijdelijke bestemmingen mogelijk maakt, maar de informatievoorziening kan stukken beter en er zijn nog tal van plekken in de stad die er nog ongebruikt bij liggen."

Omdat het tekort op de grondexploitatie een belangrijke beweegreden is, wordt momenteel vooral gezocht naar commerciële activiteiten om verliezen te compenseren. Een goed tijdelijk gebruik hoeft de gemeente echter niets extra te kosten. Denk daarbij aan natuur, waarvoor ontheffing mogelijk is, stads- en moestuinen en speeltuinen die door een buurt of wijk zelf wordt gerealiseerd. Met betrekkelijk eenvoudige middelen kan er zo veel waarde aan een lokale gemeenschap en de kwaliteit van de leefomgeving worden toegevoegd. GroenLinks gelooft dat er een groot draagvlak in de stad bestaat om op een zinvollere manier met de eigen woon- en leefomgeving om te gaan en burgers daar zelf verantwoordelijkheid voor te geven. De gemeente is niet de instantie die het allemaal organiseert, maar burgers de ruimte en de hulp biedt om zelf initiatieven te ontwikkelen.

Je kunt het initiatiefvoorstel hier downloaden: https://t.co/SO5WGRndWI