Harriët Tiemens: "Binnen onze partij is diversiteit vanzelfsprekend."

Als een van de weinige partijen heeft GroenLinks Nijmegen al bekend gemaakt wie de wethouderskandidaten zijn. Harriët Tiemens uit Rheden is een van hen. We vroegen wat haar drijfveren zijn en waarom ze voor Nijmegen kiest. Omdat het vandaag Internationale vrouwendag is, vroegen we Harriët naar haar kijk op diversiteit en de positie van vrouwen in de politiek.

Harriët, waarom ben je kandidaat in Nijmegen?
‘Ik vind Nijmegen een geweldige stad. Als wethouder in Rheden ontmoet ik mijn collega Jan van der Meer regelmatig. Ik ben erg onder de indruk van de wijze waarop in Nijmegen systematisch milieu- en energiebeleid in alle aspecten van de stad wordt doorgevoerd: het warmtenet, de snelfietspaden, Power2Nijmegen, ondersteunen van burgerinitiatieven en duurzaamheid in de ruimtelijke ordening. Naast mijn enthousiasme voor Nijmegen als duurzame en groene stad is Nijmegen ook een creatieve stad met veel jonge mensen. Een leuke stad voor mijn kinderen om te gaan puberen.’

Vind je de discussie over de man-vrouwverdeling in politieke functies relevant?
‘Het is belangrijk dat je als bestuur van een gemeente een afspiegeling bent van de verschillende bevolkingsgroepen. Zodat elke inwoner ziet dat iemand voor zijn of haar belangen opkomt. Maar ook omdat je bij het nemen van goede besluiten al die belangen moet kennen. Bovendien hebben we in de bankwereld pas nog gezien wat er gebeurt als een te homogene groep aan de touwtjes trekt.’

Het aandeel mannen in de politiek is groter dan het aandeel vrouwen. Merk je dat in je werk?
‘Ruim 20 jaar geleden ben ik mijn werkzame leven begonnen tussen de ingenieurs. In al die jaren heb ik meer mannelijke dan vrouwelijke collega's gehad. Ik vind dat de sfeer anders is als er meer vrouwen op bepaalde posities zitten. We kunnen daar heel luchtig over doen en stellen dat vrouwen evenveel kans hebben, maar ik merk dat wij vaak zwaarder worden beoordeeld dan onze mannen, niet in de laatste plaats door  vrouwelijke collega's. We hebben nog een slag te maken in het elkaar gunnen van successen en daar samen trots op zijn. Wat ik onhandig vind is de niet aflatende focus op het uiterlijk van vrouwen. Dat mag van mij veel minder.’   

Wordt er binnen GroenLinks voldoende rekening gehouden met diversiteit?
‘Binnen onze partij is diversiteit vanzelfsprekend. Zelfs zo dat het geen issue is. Mannen en vrouwen, homo’s en hetero’s hebben dezelfde kansen binnen de partij. Dat is mijn gevoel tenminste, ik weet niet zeker of iedereen dat zo ervaart. Wel denk ik dat we er nog een tandje bij moeten zetten om mensen van allochtone afkomst zich nog meer welkom te laten voelen. Ik vind het heel belangrijk om daar werk van te maken. GroenLinks is een partij voor iedereen, en dat doen we door iedereen gelijke kansen te geven.’