Pepijn Boekhorst

Huurders uit de armoede?

Met de aangekondigde huurstijgingen zullen huurders straks nog meer geld aan woonlasten kwijt zijn dan nu. Terwijl kopers veel minder woonlasten hebben. "Dan is het toch van de zotte dat er Nijmeegse partijen zijn die de gemeentelijke belasting voor huurders wil verhogen? En juist voor kopers wil verlagen? Ik ben teleurgesteld in deze keuze van D66 en de VVD," aldus lijsttrekker Pepijn Boekhorst in het woondebat van de Nijmeegse corporaties op 27 februari.

Een felle discussie ging over de rioolheffing. Nu betalen woningeigenaren dat op basis van de waarde van hun woning. Zouden we dit heffen op basis van waterverbruik, dan krijgen deze woningeigenaren een lagere belastingrekening en huurders juist een hogere. Een verkeer signaal volgens GroenLinks. Bovendien gebaseerd op een grote fabel: onder het mom van ‘de vervuiler betaalt’ denken partijen dat mensen water gaan besparen wanneer ze hierover belasting moeten betalen. Maar dat is haast onmogelijk omdat we in Nederland zeer weinig water per persoon per dag gebruiken. Een fabeltje waarvoor huurders de rekening betalen. Boekhorst wil de woonlasten van huurders juist laten zakken: "corporaties moeten blijven investeren in het isoleren van hun woningen. Zo blijven we als Nijmegen de goedkoopste stad voor huurders, iets waar ik trots op ben!"

Een ander discussiepunt vormde de bouw van dure huurwoningen. Volgens Pepijn wordt de vraag naar dure huurwoningen door de andere partijen overschat. "Die dure huurwoningen komen er vanzelf met alle huurverhogingen. Van mij mag iedere marktpartij morgen direct beginnen met het bouwen van dure huurwoningen maar het spaarzame geld van de gemeente besteed ik liever aan betaalbare huurwoningen". GroenLinks wil inzetten op specifieke bouw voor starters, bijvoorbeeld door tijdelijke starterswoningen in het Waalfront te realiseren. Juist nu de woningmarkt stokt, is doorstroming nauwelijks mogelijk. Daarop hopen (zoals D66 en VVD doen) laat starters, jongeren en pas afgestudeerden in de kou staan.

Volgens Pepijn Boekhorst moeten we stoppen met de jacht op scheefwoners. "Veel mensen wonen al jarenlang in een wijk, hebben het goed naar hun zin en zijn van belang voor die wijk. Die moeten we echt niet wegjagen zodra ze wat meer geld gaan verdienen."

Als laatste kwamen ook de bezuinigingen op de zorg aan de orde. Ouderen zullen in de toekomst langer en vaker zelf thuis blijven wonen. GroenLinks wil dat zij de thuiszorg en huishoudelijke hulp krijgen die ze nodig hebben. Hoeveel geld daar voor is, is een politieke keuze. De kille bezuinigingen uit Den Haag compenseert GroenLinks voor een belangrijk deel. Dat is eerlijk delen, vinden wij.