Toch aquarium voor Opus

Het Opusgebouw aan het Julianaplein verdient een beschermde status. Daarom diende GroenLinks woensdag een motie in om van het gebouw een ‘identiteitsbepalend object’ te maken. Doel was te voorkomen dat eventuele verbouwingen schade aanrichten aan de majestueuze voorgevel van het pand als er een hotel in wordt gevestigd. De motie haalde geen meerderheid. Daardoor kan er nu een serre van zes meter hoog en tien meter diep gebouwd over de volle breedte van de gevel.

Het Opusgebouw maakt deel uit van het 19e-eeuwse stadsgezicht van Nijmegen maar heeft zelf geen beschermde status. Raadslid Jos Reinhoudt van GroenLinks: “De komst van een hotel juichen we toe. Het Opusgebouw is daar een fantastisch pand voor op een schitterende locatie in de stad. Maar een kolossale serre aan de voorkant doet het gebouw geen recht. Jammer dat een meerderheid van de Raad zo’n kolossale glazen uitbouw wil toestaan.” In het bestemmingsplan wordt de cultuurhistorische waarde van het gebouw uitgebreid beschreven. Zo staat er dat het gebouw van beeldbepalende betekenis is voor de omgeving, onder meer “vanwege de grandeur van de architectuur met hoektorens en rustica-imitatie en de nog grotendeels gave gevels. Daarnaast heeft het gebouw waarde als één van de laatst bewaard gebleven gebouwen in Nijmegen van stadsarchitect Weve.”