Jesse Klaver in gesprek met studenten

Afgelopen woensdag bleek weer waar de kracht van Jesse Klaver (Tweede Kamerlid voor GroenLinks) ligt: inhoudelijk het gesprek aangaan met een kleine groep geïnteresseerden. Niet direct met een politiek verhaal binnenvallen, maar eerst luisteren naar welke vragen er spelen, welke thema’s er zijn en waarover mensen zich zorgen maken. Dan pas uitleggen welke antwoorden GroenLinks hen wil bieden.

Jesse Klaver bezocht woensdag de Radboud Universiteit Nijmegen voor een tour langs studentenorganisaties. De aftrap was bij studentenvakbond AKKU. Leden van AKKU maken zich zorgen over de voortdurend veranderende plannen vanuit Den Haag. Studenten weten niet waar zij aan toe zijn. De universiteit lijkt steeds meer een leerfabriek, waarbij efficiëntie in plaats van kwaliteit de leidraad is. Jesse Klaver heeft een duidelijke visie op de toekomst van het onderwijs. Vox schreef hierover ook een artikel.

Goede scholing

De tweede stop was bij Ismus, de studievereniging voor studenten politicologie. In een studentikoze verenigingskamer, die vol zat met betrokken studenten, werd zowel ingegaan op landelijke als lokale thema’s. Pepijn Boekhorst, fractievoorzitter in Nijmegen, schoof ook aan. Hij kon studenten vertellen over de rol van de gemeente bij het vinden van een baan. Voorop staat dat GroenLinks werklozen niet wil verplichten nutteloze klussen te doen, maar een voorstander is van goede scholing en begeleiding. 

Concrete oplossingen    

Studenten filosofie waren met name geïnteresseerd in de vraag wat het met een persoon doet wanneer hij besluit om zijn idealen na te streven via de politiek. Draait het niet te veel om strategie en te weinig om inhoud? Jesse Klaver liet weten van het ‘politieke spel’ te houden, maar benadrukte dat GroenLinks een partij is die altijd eerst naar de inhoudelijke argumenten kijkt. Vanuit idealen wordt gezocht naar een concrete oplossing. Pepijn Boekhorst beaamde dit. “Of je nu een coalitiepartij bent zoals wij in Nijmegen, of een oppositiepartij zoals GroenLinks in de landelijke politiek, het gaat erom constructieve stappen in de juiste richting te zetten.”

Idealen    

In universiteitsrestaurant De Refter werd gesproken met studenten van de Honours Academy. Hier kwam de afstand tussen burgers en politiek ter sprake. Jesse Klaver liet weten dat het als politicus van belang is dicht bij jezelf te blijven. Om achter je idealen te staan, maar tegelijkertijd niet te beweren de waarheid in pacht te hebben. Om helder naar de burger te communiceren wat je kunt betekenen én waar je mogelijkheden eindigen.

Het was een inspirerende afsluiter van een intensieve dag met interessante vragen en eerlijke antwoorden van Jesse en Pepijn. Bekijk de foto’s op onze Facebookpagina voor een sfeerimpressie.