Bert Frings

Bert Frings: GroenLinks staat pal voor de lagere inkomens

Donderdagavond waren er verschillende debatten in de stad waar vertegenwoordigers van GroenLinks aan deelnamen.

Wethouder Bert Frings nam deel aan het debat in het dienstencentrum Oud Burgeren Gasthuis over wonen, zorg en welzijn van senioren. Het leverde een interessante avond op waarbij een grote variëteit aan onderwerpen de revue passeerden: Van slimme domotica tot onvrede bij de ouderenpartij over de bouw van studentenwoningen.  

‘Doen bezuinigingen noodzakelijkerwijs afbreuk aan het welzijn van ouderen?’ Met deze vraag kwam het debat goed op gang. De PvdA wil bezuinigingen opvangen door zorg anders te organiseren. Ook D66 gaf aan de bezuinigingen niet te zullen compenseren als zij in het college komt. GroenLinks wethouder Bert Frings nam hiertegen duidelijk stelling: “Meer dan 70% van de mensen die huishoudelijke hulp ontvangen vallen in een lage inkomensgroep. Een bezuiniging van 40% betekent dat deze mensen niet meer kunnen worden geholpen. Welzijnsvoorzieningen worden verslechterd door de regering, maar GroenLinks wil dat in Nijmegen repareren”.

Bert Frings uitte scherpe kritiek op de VVD die de inkomensafhankelijke premie voor de zorgverzekering heeft afgeschoten. Hierdoor betaalt iedereen dezelfde premie met een hoog eigen risico. Dat is voor mensen met een laag inkomen een extra last. GroenLinks wil dat de zorgondersteuning die ouderen van de gemeente krijgen afhangt van het inkomen.“Ons plan om een belastingverhoging op zorg voor miljonairs te regelen is teruggefloten door de regering. Nu moeten mensen die minder kunnen betalen hiervoor opdraaien”.