Cilia

Cilia Daemen kiest voor kleurrijk cultuuraanbod

GroenLinks Nijmegen organiseert zeven themaweken waarin allerlei activiteiten rondom een belangrijk politiek-maatschappelijk onderwerp worden georganiseerd. Van 10 t/m 17 februari is het thema ‘cultuur’. Een interview met kandidaat-raadslid Cilia Daemen (28), duo-voorzitter van de werkgroep Cultuur en Creatieve Stad en zowel privé als professioneel actief in de Nijmeegse culturele sector. 

Wat trekt jou in het thema cultuur? 

Op de middelbare school volgde ik met veel plezier het vak Culturele Kunstzinnige Vorming (CKV). CKV leert je veel over kunst en cultuur en laat je ook zelf creatief aan de slag gaan. Daarna heb ik gekozen voor de studie Algemene Cultuurwetenschappen aan de Radboud Universiteit. Cultuur is voor mij een venster naar ons heden en verleden: het leert je kritisch kijken naar de wereld om je heen en creëert begrip voor diversiteit. De verwondering en ontspanning die cultuur brengt, maakt mij enthousiast. Nijmegen heeft een breed cultureel aanbod, van een concert in Doornroosje of  de nieuwste tentoonstelling in Museum het Valkhof tot een verrassende, kleine theatervoorstelling tijdens de Vierdaagse feesten. In de gemeenteraad wil ik mij graag inzetten voor de professionals en vrijwilligers in de culturele en creatieve sector en het diverse aanbod voor alle Nijmegenaren zo toegankelijk mogelijk maken.

Wat is de inzet van de werkgroep Cultuur en Creatieve Stad?

De werkgroep Cultuur en Creatieve Stad is tien jaar geleden opgericht als cultureel klankbord en om cultuur binnen GroenLinks op de kaart te zetten en de verbinding te maken tussen cultuur en economische ontwikkeling. Het is een van de langstlopende werkgroepen en ik ben er in 2007 bij gekomen, omdat ik na mijn studie graag actief aan de slag wilde met cultuur. De werkgroep denkt niet alleen mee, maar ontwikkelt ook eigen initiatieven. De afgelopen jaren organiseerden wij bijvoorbeeld een debat met de popsector, een bijeenkomst met Nijmeegse filminitiatieven, live muziek van Kladderadatsch, een filmavond, een culturele fietstocht en deze campagne tijdens de cultuurweek een tafelsessie over cultuureducatie.

Wat vindt GroenLinks van de huidige cultuursubsidieverdeling tussen de grote zes (Museum Valkhof, Lux, Lindenberg, Keizer Karel Podia, Doornroosje, Vlaams Cultureel Kwartier) en kleinere instellingen?

GroenLinks vindt de culturele sector van grote waarde en heeft begrip voor de grote zes als zij aangeven dat zij er geen extra bezuinigingen bij kunnen hebben. Als er echter in de volle breedte bezuinigd moet worden, zullen de grote culturele instellingen daar niet aan kunnen ontkomen. We zijn ervan overtuigd dat kleine creatieve en culturele organisaties wendbaar zijn en kunnen inspelen op de behoeften in de stad. De diverse kleine instellingen zorgen voor het kleurrijke cultuuraanbod dat Nijmegen nu kenmerkt. Ik vind het daarom belangrijk dat de gemeente juist startende initiatieven ondersteuning biedt.

Is het Bevrijdingsmuseum een toevoeging voor de stad?

Het Bevrijdingsmuseum kan een toevoeging voor de stad zijn, maar op de beoogde locatie is nu het Vasimgebouw. GroenLinks vindt dat de culturele ondernemers die daar nu zitten een goede plek verdienen. Ook hebben we twijfels over de financiële haalbaarheid van het plan voor het Bevrijdingsmuseum. Er is nu in ieder geval nog niet voldoende geld om te beginnen.
 
Zijn Culturele Festivals belangrijk voor Nijmegen?

Nijmegen is een echte festivalstad en dat maakt Nijmegen extra aantrekkelijk voor zijn inwoners. Culturele festivals verbinden mensen en zorgen voor ontspanning en veel plezier. De festivals leveren ook veel werkgelegenheid op voor creatieve en culturele organisaties in onze stad. Denk aan alle programmeurs, technici, de cateraars, de beveiliging en zelfs ‘The Plees To Be’. We vinden het daarom belangrijk dat de gemeente ruim baan geeft aan deze fantastische festivals.
 
Wat vindt GroenLinks van de spontane culturele initiatieven in het Waalfront (Waalhalla, Cultuurspinnerij, Smeerolie, Gebroeders van Limburg) ?

Het lijkt me goed om in de toekomst in het Waalfront wonen te kunnen combineren met culturele activiteiten. We denken daarom dat er altijd plek zal blijven voor cultuur op deze bijzondere locatie.
 
Vind GroenLinks dat er voldoende oefenruimtes voor bands zijn ?

Er is vooral een behoefte aan betaalbare oefenruimtes. Deze zijn ook belangrijk omdat Nijmegen te boek staat als echte popmuziekstad.
 
Is een biebfunctie in iedere wijk niet achterhaald? Mensen downloaden toch veel gratis boeken?

Veel mensen lenen en lezen nog steeds boeken. Ook helpen bibliotheken mensen hoe ze informatie kunnen zoeken. We vinden het vooral belangrijk dat kinderen in de eigen buurt, bijvoorbeeld op school of in een wijkcentrum gemakkelijk boeken kunnen lenen. Dankzij GroenLinks kan dit ook op steeds meer scholen.