Pepijn Boekhorst

Eerste verkiezingsdebat: Plannen voor jongeren

Bij verkiezingstijd horen natuurlijk debatten. Woensdag was de aftrap met een avond die werd georganiseerd door de Nijmeegse politieke jongerenorganisaties. Specifieke aandacht was er natuurlijk voor onderwerpen die belangrijk zijn voor jongeren.

Het debat begon met een discussie over studentenhuisvesting en de vraag of er een maximering moet komen voor het aantal studentenkamers in een wijk of straat. GroenLinks-lijsttrekker Pepijn Boekhorst betoogde dat studenten waardevol zijn voor de stad. Bovendien stelde hij dat quota in andere steden ook niet werkt. SP en PvdA stelden dat er wel scherpere regels voor vergunningen nodig zijn omdat studenten vaak voor overlast zorgen. ‘Een rare redenering’ stelde Pepijn Boekhorst. ‘We gaan toch niet selectief nieuwe regels instellen voor een bepaalde groep enkel omdat zij studenten zijn? Bovendien zijn er veel betere oplossingen te vinden om overlast te verminderen. Meer fietsenstallingen, afspraken met huisbazen over het isoleren van woningen en ondergrondse afvalcontainers zijn daar voorbeelden van’.

Bij de stelling over  jeugdwerkloosheid  waren D66 en GroenLinks de enige partijen die hier prioriteit aan durfden te geven. Pepijn Boekhorst: “Het is verstandig om doelgroepenbeleid te voeren, mensen moeten zo snel mogelijk na hun studie  aan een baan komen. Je moet als gemeente keuzes maken welke werklozen je prioriteit geeft. Jongeren hebben nog een lange weg te gaan, met stageplekken en werkervaringsplaatsen kan je hen hulp bieden.”

Opvallend was dat een discussie over nieuwbouwprojecten in Nijmegen-Noord en het Waalfront leidde tot een botsing tussen GroenLinks en D66. Pepijn Boekhorst stelde dat het bouwen van tijdelijke woningen in het Waalfront, de oplossing is om jonge mensen snel aan kwalitatief goede, maar goedkope woonruimte te helpen. Het alternatief is een braakliggend stuk grond en dit kost de gemeente miljoenen per jaar. “Nu is de tijd om te bouwen. Dat geeft ook een impuls aan de winkels, cafés en andere voorzieningen in dat gebied. De wachtlijsten voor starterswoningen zijn hoog, en met tijdelijke woningen los je dit op. De plannen van D66 sluiten niet aan op de wensen van de woningmarkt.”

Grote verschillen in mening waren er ook met de VVD, die subsidies aan kunst en cultuur flink wil versoberen. Pepijn Boekhorst: “Investeringen in kunst en cultuur zijn zeker nu nodig. Culturele centra zoals de Lindenberg dragen bij aan het welzijn van de inwoners van Nijmegen. Maar ook bedrijven vestigen zich liever in een aantrekkelijke stad die bruist. Er wordt op een manier waarde gecreëerd die niet alleen maar is uit te drukken in geld.”