Raad wil camera's op bijstandsgerechtigden

Op initiatief van GroenLinks sprak de gemeenteraad uitvoerig over het voornemen om camera's in te zetten bij de opsporing van bijstandsfraude. GroenLinks was en is hier groot tegenstander van; andere partijen besloten evenwel camera-inzet toe te staan.

Voorop staat dat de bestrijding van fraude bij alle voorzieningen van de overheid noodzakelijk is. Anders zou de solidariteit met deze voorzieningen in het gedrang komen. GroenLinks wil daarover geen discussie, wel over de vraag of camera-inzet (het max. 20 dagen een camera voor deur/raam zetten van bijstandsgerechtigden) een geoorloofd middel is. Grijpt dat middel niet te diep in de privacy en burgerrechten van de burgers van deze stad?

Ja vinden wij en daarom is GroenLinks  tegen deze vorm van camera-inzet. De regels die het college voorstelt om camera-inzet mogelijk te maken zijn te ruim en voor meerdere interpretaties vatbaar. En dat staat op gespannen voet met het advies van het College Bescherming Persoonsgegevens. Daarnaast vertrouwt GroenLinks er niet op dat de gemeente zich goed aan zijn eigen afspraken zal houden als het gaat om inzet camera's en opslag en gebruik beelden. Raadslid Maurice Nooijen: "Een overheid die die haar eigen burgers bespioneert met een camera 20 dagen voor je deur zonder dat je het weet.  En dat die beelden ook nog worden opgeslagen. Dat past niet bij een stad als Nijmegen. Dit is simpelweg een te zware inbreuk op de privacy en burgerrechten van onze burgers."

De fractie van GroenLinks heeft verschillende moties ingediend om dit onzalige plan van tafel te krijgen. Helaas is een raadsmeerderheid, onder andere van PvdA, VVD en D66, wel voor het plan. Wel is het gelukt om op een aantal punten de plannen aan te passen. Zo zal er na een jaar een evaluatie plaatsvinden met de raad. Ook zal de controle op de handhaving van de eigen regels van de gemeente extern worden getoetst en niet intern. Tot slot hebben we voor elkaar gekregen dat niet een ambtenaar, maar de wethouder een handtekening moet zetten voor akkoord camera-inzet. Zodat de wethouder bij elk besluit direct betrokken is en in de raad daarop aanspreekbaar is.