Werkgroep GroenLinks Landelijk

Vanuit de afdeling willen en kunnen we ook met het landelijk beleid meedenken.

Dat kan op veel manieren: bijvoorbeeld door gezamenlijk partijcongressen voor te bereiden, amendementen te schrijven voor de landelijke, provinciale en Europese verkiezingsprogramma's etcetera. 

Contact: groenlinkslandelijk@groenlinksnijmegen.nl