Werkgroep Cultuur en Creatieve stad

Doel: meedenken met fractie, beleid ondersteunen en voorbereiden.

Activiteiten: cultuur in 'brede zin des woords'

Voorzitter: Joris Leijten (joris@joleijt.nl)

Betrokken fractielid: Cilia Daemen

Vergaderingen: 1x per maand