Samenwerking zorg en welzijn bespaart geld en levert kwaliteit op

Op de politieke avond van 15 januari heeft de W4 zich gepresenteerd en is de nieuwe werkwijze tijdens de kamerronde besproken. GroenLinks toonde zich hier positief over.

De W4 is de naam van het nieuwe samenwerkingsverband van zorg- en welzijnsorganisaties in Nijmegen. Het Inter-Lokaal, NIM Maatschappelijk Werk, Swon het seniorennetwerk en Tandem Welzijn hebben de handen ineen geslagen om de dienstverlening op gebied van zorg en welzijn in Nijmegen toekomstbestendig te maken. De organisaties hebben ieder hun eigen expertise en domein waar ze gezamenlijk verantwoordelijk voor zijn. Onder leiding van wethouder Bert Frings is er een flinke besparing gerealiseerd terwijl door de nieuwe manier van werken bewoners in de stad meer kwaliteit krijgen. Een resultaat om trots op te zijn, aldus raadslid Ilknur Aksakal: ‘GroenLinks vindt het belangrijk dat bij de uitvoering van het zorg- en welzijnswerk bewoners en partners in de stad volop worden betrokken. We zijn blij met de toezegging dat dit ook gaat gebeuren. De W4 gaat nadrukkelijk op zoek naar bewonersinitiatieven!’.